Juri Değerlendirme Kriterleri

 • Proje fikri özgün ve yaratıcı özelliktedir
 • Proje konusu güncel ve orijinal olup dikkat çekici ve gerçekleştirilebilir özelliktedir
 • Düşüncenin oluşum sürecinde öğrencilerin katkısı – Takım çalışması (Uyum) vardır
 • Proje toplumsal bir soruna çözüm getirebilecek ve ekonomik bir yarar sağlayabilecek niteliktedir
 • Öğrencilerin projenin hazırlanma sürecindeki ayrıntılara hakimiyeti vardır
 • Kullanılan bilimsel yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur
 • Proje çalışmasının deneysel/kuramsal tutarlılığı yüksektir
 • Projede yeterli sayıda kontrollü deney yapılmış olup veriler tablo ve grafik gibi bilimsel unsurlarla iyi ifade edilmiştir
 • Proje sunumunda konuyu özümseme ve ifade hakimiyeti vardır
 • Projede hedeflenen sonuçlar elde edilmiş ve açıkça ortaya konmuştur
 • Proje sunumunda; ses, video, metin, animasyon, simülasyon, resim vb. araç gereçler yeterli sayıda ve amacına uygun kullanılmıştır
 • Projede kaynaklar bilimsel referanslı olup yapılan kaynak taramasından yeterince faydalanılmıştır


 

© 2016, INSPO TURKEY. Her hakkı saklıdır.