Genel Kurallar
 • Projeler bir danışman ve en fazla 2 öğrenciden oluşmalıdır.
 • Bir danışman birden fazla proje yapabilir.
 • Her öğrenci yalnız bir projede görev alır.
 • Öğrenciler 14 - 18 yaş aralığında olmalıdır.
 • Bir okuldan istenilen sayıda proje başvurusu yapılabilir.
 • Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersizdir.
 • Uluslararası ve ulusal projeler kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 • Başvurular sadece online olarak yapılır.
 • Proje raporu; times new roman yazı fontu ile 12 punto da yazılmalı ve maksimum 20 sayfa olmalıdır. 
 • Projeler, üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından objektif olarak değerlendirilir.
 • Sergi düzenleme (yer, pano, masa vb. ihtiyaçlar) Okyanus Kolejleri tarafından yapılacaktır
 • Panolarda kullanım alanı yükseklik 200cm X genişlik 100cm olacaktır. Posterleriniz bu ölçülere uygun olmalıdır.
 • Başvuru ve katılım ücretsizdir.
 • Ödül almaya hak kazanan projelerin ödülleri, tören sonunda elden teslim edilecektir. Aksi durumda kazanılan haklar iptal edilecektir. 
 • Finalist ekiplerin Konaklama, yemek, gezi ve şehir içi transferler Okyanus Koleji tarafından karşılanacaktır.
 • Sergiye katılmaya değer görülen projelerin danışman öğretmenlerinin ve öğrencilerinin İstanbul’a ulaşım masrafları kendilerine aittir
Stant Ölçüleri

© 2016, INSPO TURKEY. Her hakkı saklıdır.